Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wycieczka turystyczna Wilno – Troki
Przedmiotem zamówienia jest organizacja wycieczki turystycznej
Wilno – Troki w dniach 26.07.2019-27.07.2019 dla osób
niepełnosprawnych wraz z opiekunami z terenu gminy Olszewo-Borki
27.06.2019 więcej
Zakup wraz z dostawą tuszy i tonerów oraz materiałów biurowych
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą nowych tuszy i
tonerów do urządzeń drukujących oraz materiałów biurowych
na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Olszewie-Borkach w 2019 roku
27.06.2019 więcej
Świadczenie usług pogrzebowych
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych dla
osób zmarłych na terenie Gminy Olszewo-Borki, które nie
zostaną pochowane przez osoby uprawnione wskazane przez ustawę
o cmentarzach
27.06.2019 więcej
Zakup wraz z dostawą tuszy i tonerów oraz materiałów biurowych
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą nowych tuszy i
tonerów do urządzeń drukujących oraz materiałów biurowych
na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Olszewie-Borkach w 2018 roku
27.06.2019 więcej
Wycieczka turystyczna Mazury (Święta Lipka-Gierłoża-Mikołajki)
Przedmiotem zamówienia jest organizacja wycieczki turystycznej
Mazury (Święta Lipka – Gierłoża – Mikołajki) w dniach
22.08.2017-23.08.2017 dla osób niepełnosprawnych wraz z
opiekunami
27.06.2019 więcej
Wycieczka turystyczna Mazury (Święta Lipka-Gierłoża-Mrągowo-Mikołajki)
Przedmiotem zamówienia jest organizacja wycieczki turystycznej
Mazury (Święta Lipka – Gierłoża – Mrągowo - Mikołajki)
w dniach 22.08.2017–23.08.2017 dla osób niepełnosprawnych
wraz z opiekunami
27.06.2019 więcej
Zakup wraz z dostawą tuszy i tonerów oraz materiałów biurowych
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą nowych tuszy i
tonerów do urządzeń drukujących oraz materiałów biurowych
na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Olszewie-Borkach w 2017 roku
27.06.2019 więcej
Świadczenie usług pogrzebowych
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych dla
osób zmarłych na terenie Gminy Olszewo-Borki, które nie
zostaną pochowane przez osoby uprawnione wskazane przez ustawę
o cmentarzach
27.06.2019 więcej
Świadczenie usług pogrzebowych
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych dla
osób zmarłych na terenie Gminy Olszewo-Borki, które nie
zostaną pochowane przez osoby uprawnione wskazane przez ustawę
o cmentarzach
27.06.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się